ZBOISKA Ortsplan

                                                                                       

Zboiska   -  Ortsplan ca. 1939